WAŻNE !!!

Po raz ostatni w tym roku, rusza nabór wniosków o dofinansowanie otwarcia własnej działalności.

Nie zmarnujcie tej szansy.

U nas dowiecie się wszystkiego w tym zakresie, pomożemy skompletować dokumenty i napisać biznes plan.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie poinformował, iż od dnia 12.09.2016 r. do wyczerpania środków finansowych, odbywać się będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 PO WER.

Nie zwlekajcie na ostatnią chwilę.

ZAPRASZAMY ! ! !

DLA BEZROBOTNYCH Z ZAWIERCIA

Powiatowy Urząd Pracy z dniem 29.08.2016r. wznawia przyjmowanie wniosków:

o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej – ze środków ALGORYTM. Wnioskowana kwota dotacji wynosi: 20 000,00zł brutto. Liczba miejsc – 7.
wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków ALGORYTM. Wnioskowana kwota refundacji - wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy wynosi: 20 000zł. brutto. – liczba miejsc – 5.
CHCESZ MIEĆ DOBRY WNIOSEK PRZYJDŹ DO NAS TO POMOŻEMY CI GO NAPISAĆ :)
607673653 - Monika Ataniel

PRZYPOMINAMY :)

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłosił nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży dla 62 osób bezrobotnych* dla których ustalono II profil pomocy w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na okres 4 miesięcy.
Więcej informacji bezpośrednio u nas, zapraszamy :)
607673653 - Monika Ataniel

Wnioski na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

UWAGA WAŻNE !!!
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie od 22.08.2016r. do 24.08.2016r. przyjmowane będą wnioski na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.
CHCESZ MIEĆ DOBRY WNIOSEK ?! Z A P R A S Z A M Y !!!
607673653 - Monika Ataniel

Uwaga mieszkańcy gminy Kłobuck !!!

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku ogłoszono nabór wniosków, w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach dwóch projektów:

I „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

II „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania, pomożemy Ci profesjonalnie wypełnić wniosek i zebrać dokumentację.

Czekamy na Ciebie !!!

Zapraszamy do biura mieszczącego się w Częstochowie przy Al. Wojska Polskiego 124 lok.3

lub pod nr tel kom.

Możesz też do nas napisać:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każde województwo ma swój własny Fundusz Pożyczkowy.

Regulamin danej pożyczki ustalany jest w każdym województwie odrębnie, ale zasady są bardzo zbliżone. Różnią się one w zależności od otrzymanej przez dane województwo limity na pożyczki, dlatego też kwoty, które można pożyczyć są zróżnicowane.
czytaj więcej >>

Ruszają nowe nabory wniosków

Ruszają nabory wniosków o rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektów:

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy "

  • „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy"

od 15.02.2016 - rozpoczał się nabór w PUP w Kłobucku – maksymalna kwota dotacji 20.000 zł

od 01.03.2016 – rozpocznie się nabór w PUP w Lublińcu - maksymalna kwota dotacji 22.000 zł

Chcesz mieć dobrze napisany biznes plan i złożone odpowiednie dokumenty?

Zapraszamy do nas zadzwoń 607 673 653 lub napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POŻYCZKI

Fundusz Górnośląski SA wznowił udzielanie preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych w ramach Śląskiego Funduszu Pożyczkowego. Pożyczki te stanowić będą pomoc de minimis. Zmianie uległ Regulamin Śląskiego Funduszu Pożyczkowego wraz z załącznikami.
Śląski Fundusz Pożyczkowy jest kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski. Realizowany jest w ramach projektu „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Podmioty uprawnione do otrzymania pożyczki to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.

RODZAJE POŻYCZEK

  1. Pożyczka na bieżące wydatki

  2. Pożyczka na wydatki inwestycyjne

  3. Preferencyjna pożyczka inwestycyjna

Pożyczka na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania równej stopie referencyjnej, ustalanej w oparciu o zasady określone w obwieszczeniu zawartym w Komunikacie Komisji Europejskiej. Oprocentowanie kształtuje się w wysokości około 4%.

Preferencyjna pożyczka inwestycyjna (stanowiąca pomoc de minimis) oprocentowana jest według stałej stawki równej 1% w skali roku.

"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (II)"

PRZYJDŹ POMOŻEMY CI NAPISAĆ WNIOSEK I DOPEŁNIĆ WSZYSTKICH FORMALNOŚCI.
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 12.02.2016r. do wyczerpania środków finansowych, odbywać się będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.

Dodatkowy termin z arkusza kalkulacyjnego

Ponieważ arkusz kalkulacyjny, nadal jest nieposkromiony, a szkolenia w tym zakresie cieszą się dużym zainteresowaniem, zapraszamy na dodatkowy termin z tego zakresu,
do Krakowa na 30.03 do 1.04.2016.
Więcej informacji znajdziecie tutaj:
w szkoleniach komputerowych.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY.

PRACODAWCO ! ! !

01.02.2016 rozpoczyna się nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Twoja firma się rozwija? Potrzebujesz nowych rąk do pracy? Nie masz na to w tej chwili środków?!

Skorzystaj z refundacji jaką umożliwia PUP w Częstochowie.

Skompletujemy dokumenty i pomożemy napisać profesjonalny wniosek.

Nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej odbywać się będzie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.

Osoby, które mogą być kierowane na refundowane stanowisko pracy:

Osobami bezrobotnymi kierowanymi na refundowane stanowisko pracy mogą być wyłącznie osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, dla których ustalony został II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

kobiety;
osoby powyżej 50 roku życia;
osoby niepełnosprawne;
osoby długotrwale bezrobotne;
osoby o niskich kwalifikacjach.

Wniosek podlega ocenie i rozpatrzeniu zgodnie z określonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie procedurami.

Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 20.000,00 zł.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

– polskie święto obchodzone corocznie 27 stycznia, na mocy zapisu ustawy

z 16 grudnia 2010, w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Święto upamiętnia podpisanie Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki

nad wychodźcami, w dniu 27 stycznia 1919 roku, przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Obecnie dokument ten jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

Z tej okazji życzymy wszystkim Pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia:

satysfakcji z pracy, rozwoju zawodowego, ograniczenia biurokracji i zawsze usmiechniętych petentów.

Zespół firmy PROGRANT Moniki Ataniel.

Przypominamy o specjalnej ofercie z okazji Waszego Święta:

obniżka cen wszystkich szkoleń o 5%
zgłoszenia w postaci kart zgłoszeń i zgody na przetwarzanie danych
przyjmujemy do 29.01.2016 roku.

PROMOCJE łączymy z innymi rabatami.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

29.01.2016 PUP w Częstochowie, rozpoczyna nabór wniosków dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Nie wiesz jak to zrobić, zgłoś się do nas.
Pomożemy Ci napisać biznes plan, złożyć pełną dokumentację.
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Przedsiębiorco masz możliwość sfinansowania kosztów kształcenia siebie lub swojego pracownika!

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Asystent rodziny

Od początku działalności współpracujemy z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej.
Nasza współpraca w ostatnim czasie obejmuje organizację kursu „Asystent rodziny”.
W marcu 2016 roku rozpoczynamy kolejną edycję tego kursu.

Dostępne są dwie możliwości zdobycia kwalifikacji:
1.Kurs kwalifikacyjny "Asystent rodziny" (231 godz.)

2. Kurs doskonalący "Asystent rodziny" (150 godz.).

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: kom. 797 316 400, tel. 34 343 00 38.

PROMOCJA

Z okazji DNIA PRACOWNIKA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA - 27 stycznia

OBNIŻAMY CENY wszystkich szkoleń o 5%

zgłoszenia w postaci kart zgłoszeń i zgody na przetwarzanie danych

przyjmujemy do 29.01.2016 roku.

 

PROMOCJE łączymy z innymi rabatami.

Informacje o szkoleniach znajdziesz TUTAJ

 

OSTATNIE MIEJSCA

Na najbliższe terminy zostały jeszcze pojedyncze miejsca, ZAPRASZAMY :)

Doradca zawodowy w projekcie unijnym

- 20-22.01.2016  - WROCŁAW

Profesjonalna praca z osobami długotrwale bezrobotnymi (profil II i III) w Urzędach Pracy

- 20-22.01.2016 - WROCŁAW

Zarządzanie projektami realizowanymi przez Urzędy Pracy, NGO oraz pozostałe podmioty
Rynku Pracy, szkolenie modułowe – I Moduł PLANOWANIE PROJEKTOWE

- 20-22.01.2016 - WROCŁAW

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Dofinansowanie ZUS

ZDOBĄDŹ FUNDUSZE, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ.

DOFINANSOWANIE Z ZUS NA POPRAWĘ WARUNKÓW PRACY W TWOJEJ FIRMIE

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

OPRACOWANIE WNIOSKU

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie wniosku przez naszych specjalistów pod względem formalnym wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami ze strony ZUS.

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PROJEKTU

Pozostajemy z Klientem do momentu podpisania protokołu odbioru projektu przez eksperta zgodnie ze standardem wymaganym przez ZUS.

JAKIE PROJEKTY OBEJMUJE DOFINANSOWANIE

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Zorientowanie na usprawnienie maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. Dzięki dofinansowaniu ZUS zredukujemy niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka, zmniejszając zagrożenia wypadkami przy pracy / chorobami zawodowymi.

PROJEKTY DORADCZE

Poprawa zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – realizacja oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP.


PROJEKTY INWESTYCYJNO-DORADCZE

Połączenie obu działań w jednym projekcie – zorientowanie na działania doradcze i inwestycyjne związane z modyfikacją maszyn i urządzeń.

Czytaj więcej

Weź udział w badaniu.

Dbając o wysoką jakość naszych usług, przeprowadzamy badanie ewluacyjne analizujące potrzeby rynku. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 34 387 12 39

Idą Święta :)

Zbliża się ten piękny czas związany ze Świętami Bożego Narodzenia oraz obchodami Nowego Roku. Składamy Państwu najlepsze życzenia świąteczne – dużo radości, pomyślności, a przede wszystkim zdrowia, szczęścia osobistego, pogody ducha oraz sukcesów zawodowych w Nowym 2016 Roku.

 

Wraz z życzeniami mamy specjalny podarunek w postaci: KUPONU RABATOWEGO :)

Dobry biznes to przemyślany biznes!

Masz dosyć bycia podwładnym i zależnym od szefa?!

Sam zostań szefem!

Otwórz swoją działalność gospodarczą.

Zgłoś się do nas już dziś!
Powiemy Ci gdzie możesz starać się o dofinansowanie. Kompleksowo opracujemy dokumentację.
Nie zwlekaj. Nie czekaj na ostatnią chwilę.

 Czytaj więcej: Dotacje i projekty UE

Zapraszamy na szkolenia grudniowe :)

Ostatnie wolne miejsca!

Doradca zawodowy w projekcie unijnym        16 – 18.12.2015    Kraków             1585,00zł 

Podstawy tworzenia i realizacji projektu        14 – 15.12.2015    Częstochowa      995,00zł 

 

Zgłoszenie uczestnika/ów proszę dokonać za pomocą Karty Zgłoszenia Uczestnika Szkolenia
i przesłać ją faxem 34 387 12 39
lub
e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacji szczegółowych o ofercie udzielamy pod nr Tel.: 607 673 653, 797 316 400

Dziękujemy

Dziękujemy za liczne przybycie na spotkanie informujące dotyczące konkursu w ramach RPO WSL 3.2. Innowacje w MSP i innych dofinansowań!
Zainteresowanie i konstruktywna dyskusja pozwalają nam podnieść efektywność naszych działań.

Jeśli nie mogłeś być na spotkaniu, a chcesz się czegoś dowiedzieć, czekamy na Ciebie !

Zapraszamy do naszej siedziby:

PROGRANT Monika Ataniel
42 – 207 Częstochowa
Al. Wojska Polskiego 124 lok.3

lub pod nr telefonu:

kom. 607 673 653
kom. 797 316 400
fax 34/ 387 12 39

albo adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców - konkurs 3.2 i inne dofinansowania

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających aplikować o środki unijne w ramach konkursu RPO WSL 3.2. Innowacje w MSP

W zwiazku z dużym zainteresowaniem konkursem 3.2. zapraszamy Cię na 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 27.11.2015, godzina 17.30, Al. Pokoju 14 (na przeciwko muzeum).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Na spotkaniu zostaną omówione także inne formy wsparcia, m.in. z ZUS (na poprawę bezpieczeństwa pracy, w tym zakup wózków widłowych), z PUP oraz Funduszu Górnośląskiego.

Dofinansowania unijne

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i chcesz rozwijać swój BIZNES? Masz pomysł na nowoczesne rozwiązania technologiczne w swojej firmie?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to właśnie Ty możesz zostać wnioskodawcą w konkursie na projekty innowacyjne.

Zapraszamy do współpracy. Wykonamy dla Ciebie CAŁĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ. 

Czytaj więcej: Dofinansowania unijne

Szkolenia otwarte

Uprzejmie informujemy, że o możliwości skorzystania z naszej oferty szkoleniowej decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina nadesłania karty zgłoszeniowej).

Opis szkoleń dostępny jest w górnej zakładce SZKOLENIA.

REGULAMIN i załączniki do pobrania w zakładce SZKOLENIA/szkolenia dla pracowników PUP

 

karol bbb

panel 1

All rights reserved - Progrant 2015.                                                                                      Studio reklamy Creatura.